Pasūtījumu piegāde - Inter Cars interneta veikals

Pasūtījumu piegāde - Inter Cars interneta veikals

Piegādes noteikumi

1.       Preču piegāde notiek tikai Latvijas Republikas teritorijā.

2.      Paredzamais preču piegādes laiks sākas no mirkļa kad pārdevējs ir saņēmis  pasūtījuma apmaksu un paredzamais pasūtījuma piegādes laiks ir 1-5 darba dienas (neskaitot gadījumus, kad pircējs pasūta preces, kas nav uzreiz pieejamas).

3.    Piegādes izmaksas sedz pircējs un tās ir noradītas, kad pircējs veic pasūtījumu. Piegādes izmaksas var būt mainīgas, galvenokārt tās ir atkarīgas no pasūtīto preču daudzuma, svara, piegādes vietas u.tml.

4.       Preču pasūtīšanas brīdī pircējam jānorāda:

4.1    Precīza preču piegādes vieta, kad preces tiek piegādātas pircējam, izmantojot kurjeru pakalpojumus;

4.2  Pārdevēja filiāles veikals (preces saņemšanas vieta), kad pircējs izvēlas saņemt preci filiālē tās ir jāizņem pārdevēja norādītajā kārtībā, kas norādīta pasūtījuma rezervēšanas laikā (ja pārdevējs pasūtījuma brīdī ļauj pircējam izvēlēties produkta/u izņemšanu no konkrētas pārdevēja filiāles). Gadījumos, ja Pircējs izvēlējies saņemt preces filiālē, tās tiek rezervētas pircējam 10 (desmit) darba dienas, gadījumos ja Pircējs nav pieņēmis preces šejā punktā minētajā termiņā Pārdevējam ir tiesības atcelt Pasūtījumu uzskatot, ka Pircējs ir pārdomājis (atteicies no Pirkuma līguma). Šejā gadījumā, ja Pārdevējs nav bijis spējīgs sazināties ar Pircēju ar saziņas līdzekļiem ko Pircējs norādījis veicot Pasūtījumu, Pasūtījums tiek uzskatīts par spēkā neesošu Pircēja viltus kontaktinformācijas sniegšanas dēļ, kas ir E-veikala noteikumu pārkāpums. Ja Pircējs šādos gadījumos ir veicis Pirkumu ar priekšapmaksu, Pārdevējs tam atgriež finašu līdzekļus. 


5.     Ja pircējs izvēlas saņemt preces tādā veidā kā noteikts Pirkšanas un pārdošanas noteikumu 4.3.2. punktā tad pircējs tiek informēts ar īsziņu, pa tālruni un/vai pa pircēja norādīto e-pasta adresi par preces piegādi uz pircēja izvēlēto filiāli un/vai Preču sagatavošanu izņemšanai no izvēlētās pārdevēja filiāles.


6.       Pircējs apņemas pats pieņemt preces. Gadījumā, ja pircējs nevar pieņemt preces, un preces ir piegādātas uz norādīto pircēja piegādes adresi, pircējam nav tiesības celt prasības par Preču piegādi (tai skaitā garantijas prasības) pret pārdevēju par preču piegādi nepiemērotam/nepareizam klientam vai fiziskai, vai juridiskai personai kā arī prasības par kādām citām preces neatbilstībām vai piegādes neērtībām.

7.   Pārdevējs piegādā preces pircējam saskaņā ar “Pasūtījumu piegāde” norādītajiem noteikumiem. Šie noteikumi ir provizoriski un arī neattiecas uz gadījumiem, kad pārdevēja noliktavā nav vajadzīgās preces, un pircējs ir informēts par pasūtīto preču trūkumu. Turklāt pircējs tiek informēts un piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var aizkavēties iepriekš neparedzētu apstākļu dēļ, kas nav pārdevēja kontrolē. Šādā gadījumā pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar pircēju un vienoties par preču piegādes un pieejamības nosacījumiem.

8.      Pircējam pasūtītās preces piegādā kurjera pakalpojumu sniedzējs ar pircēju saskaņotā piegādes laikā un kurjera pakalpojumu sniedzējs sazinās ar pircēju uz pircēja norādīto tālruņa numuru un/vai pircēja norādīto e-pasta adresi, kas norādīta veicot preču pasūtījumu.

9.     Pārdevējs ir atbrīvots no visām atbildībām, kas minētas Preču Pirkšanas un pārdošanas Noteikumu pārkāpšanu, ja preces netiek nodotas un/vai piegādātas pircējam noteiktajā laikā pircēja vainas dēļ vai ārkārtas apstākļu dēļ, kuri ir ārpus pārdevēja kontroles.

10.  Preces piegādes brīdī un/vai pie to izņemšanas filiālēs, preces tiek piegādātas klientam kopā ar rēķinu, pavadzīmi vai kādu citu preces saņemšanas apstiprinošu dokumentu, tai skaitā kurjera pakalpojuma sniedzēja elektroniskajā paraksta sistēmā/ierīce (vai papīra formas, preces piegādes apstiprinājuma dokumentā) par preču saņemšanu, kurš jāparaksta pircējam, ar to apstiprinot preču saņemšanu.

11.  Pie preces piegādes saņemšanas pircējam ir jāpārbauda sūtījumu iepakojuma statuss/stāvoklis. pircējam ir visos gadījumos nekavējoties jāinformē pārdevēju, ja sūtījuma iepakojums ir saburzīts vai kā citādi bojāts, kā arī tad, ja sūtījumā ir nepareizas preces, nepietiekams un/vai nepareizs preču daudzums, nepilnīga preču komplektācija, aprīkojums un citos gadījumos, kad pasūtījums atšķiras no piegādātā.

12.  Pircējs visos gadījumos, kad preču saņemšanas laikā pamanījis iepakojuma un vai pasūtījuma neatbilstības, veic piezīmes uz preces saņemšanas dokumenta/kurjera piegādes dokumenta, vai ir jāuzraksta atsevišķs akts par šīm neatbilstībām. Iepriekšminētais gadījums ir aktuāls tikai, ja preces piegādātas ar kurjera starpniecību. Ja šādas darbības no pircēja puses nav veiktas, tad pārdevējs ir atbrīvots no atbildības par preču piegādes un tās saturā esošajiem pārkāpumiem un/vai defektiem, kurus pircējs nav minējis uz kurjera piegādes dokumentācijas.

13.   Bojājumu un preču nejauša zaudējuma risks pāriet pircējam no brīža, kad preces tiek nodotas pircējam.