Garantijas noteikumi - Inter Cars interneta veikals

Garantijas noteikumi - Inter Cars interneta veikals

PREČU GARANTIJAS NOTEIKUMI

1.    Precēm no SIA ’’Inter Cars Latvija’’ preču grupām tiek nodrošināta garantija atbilstoši LR likumdošanai, ja prece tiek lietota saskaņā ar lietošanas instrukciju un atbilstoši ražotāja paredzētajiem mērķiem.

2.    Uz precēm, ko Pārdevējs pārdod Pircējam, attiecas visi šo preču ražotāju noteiktie garantijas nosacījumi un garantijas termiņi, kā definēts konkrētās preces tehniskajā dokumentācijā, ja tāda ir pievienota. Garantijas termiņš tiek rēķināts no momenta, kad attiecīgā prece tiek pārdota Pircējam.

 

3.    Garantijas laikā remonta nepieciešamības gadījumā, preci Pircējas nodod Pārdevejam, Pārdevēja norādītajā vietā, nosūtot atpakaļ tās izmantojot Kurjera pakalpojumus, pa pastu vai klātienē. Preces ir jāatgriežas Pārdevēja adresē, kuru var noskaidrot rakstot e-pastu ar tā priekšmetā norādot: preču apmaiņa/atgriešana uz e-pastu: e-veikals@intercars.eu, papildus uzrādot pirkuma apliecinošu dokumentu - čeku un aizpildītu garantijas talonu.

 

4.    Garantija sedz tikai un vienīgi nekvalitatīvo rezerves daļu un nesedz ar to nomaiņu saistītos servisa darbus, kā arī nesedz transporta izmaksas (maksu par nobrauktiem km).

 

5.    Garantija neattiecas uz eļļām, smērvielām, tehniskiem šķidrumiem, izolācijas materiāliem, spuldzītēm, drošinātājiem.

 

6.    Ja preces nav iespējams salabot un tās ir jāmaina, Pircēja pienākums ir tās nogādāt Pārdevējam oriģinālajā iepakojumā un oriģinālajā komplektācijā, izņemot tos gadījumus, ja to nepieprasa atbilstošās preces ražotāja garantijas noteikumi.

 

7.    Ja tiek noskaidrots, ka preces, kuras tika nosūtītas garantijas remontam uz ārzemēm, atbilst ražotāja specifikācijām, standartiem, kā arī tehniskajiem nosacījumiem, kas norādīti preču tehniskajā dokumentācijā, un pilnīgi darbojas vai arī preces tika sabojātas (patvaļīgi remontējot/uzstādot, patvaļīgi izmainot komplektāciju u.tml.), šīm precēm garantijas remonts netiek veikts, preču transportēšanas un citus ar to saistītos Pārdevēja izdevumus sedz Pircējs.

 

8.    Pārdevējs un Pircējs vienojas, ka preces, kas tika pasūtītas pēc speciāliem Pircēja pasūtījumiem, un/vai pasūtītas, izmantojot meklēšanas sistēmas e-veikalā deaktivizējot Papildus filtra funkciju “Tikai pieejamās” tādejādie iespējot iespēju pasūtījumā esošo preci pa tiešo pasūtot no vairumtirdzniecības noliktavas Polijā, netiek pieņemtas atpakaļ, izņemot gadījumus, ja preces ir sliktas kvalitātes.

 

9.    Garantija ir spēkā tikai SIA ’’Inter Cars Latvija’’ iegādātajām precēm.

9.1.     Ja Eiropas valstī iegādātas analogas preces, garantijas remonta nepieciešamības gadījumā ir jānogādā attiecīgi uz to veikalu, kuru norādījis preces pārdevējs.

9.2.     Izmaksas par normālu uzturēšanu, profilaktisku apkopi vai nomaiņu detaļām, kas nav nepilnīgas, sedz pircējs.

9.3.     Garantijā neietilpst preces transportēšana - nogādāšana veikalā un piegāde pēc remonta. Garantijas remonti tiek veikti tikai sertificētos servisos.

 

10.  Garantija nav spēkā:

10.1.  Ja bojājums radies nepareizas ekspluatācijas, pārtaisīšanas, modifikācijas, sliktas uzturēšanas, nepietiekamas uzturēšanas vai paviršas aprūpes rezultātā.

10.2.  Ja bojājums radies lietošanas instrukcijā doto norādījumu neievērošanas dēļ.

10.3.  Ja precei veikts remonts pašrocīgi, vai arī jebkurā citā servisā, kas nav sertificēts serviss.

10.4.  Ja preces ir tikušas izmantotas komerciālos nolūkos (piemēram, iznomātas, taksim, operatīvajam transportam, sporta pasākumiem).

10.5.  Ja pircējs nespēj uzrādīt pirkuma apliecinošu dokumentu - čeku un pareizi aizpildītu garantijas talonu.

10.6.  Garantija neietver normālu nolietojumu, skrambas un mehāniskos defektus, kas neietekmē preces pilnvērtīgu darbību.

10.7.  Garantija neietver normālu nolietojumu, skrambas un mehāniskos defektus, kas neietekmē preces pilnvērtīgu darbību.


11.  Visi noteikumiem un punktiem, kas nav atrunāti šejos Garantijas noteikumus piemēro Pirkšanas un Pardošanas noteikumus.

 

Ar garantijām saistītie dokumenti un ražotāju GARANTIJAS

·         PN akts par vecā korpusa pieņemšanu

Pārlūkot tiešsaistē

Lejupielādēt

·         Akumulatoru garantijas karte

Pārlūkot tiešsaistē

Lejupielādēt

·         BOSCH garantijas pieteikuma veidlapa

Pārlūkot tiešsaistē

Lejupielādēt

·         NRF garantijas pieteikuma veidlapa

Pārlūkot tiešsaistē

Lejupielādēt

·         Instrukcija garantijas pieteikšanai

Pārlūkot tiešsaistē

Lejupielādēt

·         LAUBER garantijas pieteikuma veidlapa

Pārlūkot tiešsaistē

Lejupielādēt

·         Klientu ērtībai uzlabota preču garantijas lapa

Pārlūkot tiešsaistē

Lejupielādēt

·         TEAMEC garantijas pieteikuma veidlapa

Pārlūkot tiešsaistē

Lejupielādēt

·         VALEO garantijas pieteikuma veidlapa

Pārlūkot tiešsaistē

Lejupielādēt

·         WABCO garantijas pieteikuma veidlapa

Pārlūkot tiešsaistē

Lejupielādēt